Nynäs slott 

Plats: Mellan Trosa och Nyköping, Tysberga församling, Södermanland
Grundat: 1300-talet
Om/tillbyggt: 1650-talet av Erik Gyllenstierna
1670-talet av Conrad Gyllenstierna
1700-talets senare hälft av David Henrik Hildebrand
1800-talets mitt av Johan August Gripenstedt
Arkitekt: Johan Fredrik Åbom (1800-talets mitt)
Koordinater: 58°48'28.4"N 17°21'59.1"E
Nynäs slott Södermanland Historia
Nynäs slott ligger mellan Nyköping och Trosa i Bälinge socken i Tystberga församling i Södermanland.

Nynäs, eller "Nyanes" som det kallades på äldre dagar, har gamla anor - gården omnämns redan i ett brev från 1328. Femtiofem år senare, 1383, köpte den rika och mäktiga jordägaren Bo Jonsson Grip egendomen som därmed gick in under huvudgården Sundboholm.
Nynäs slott 1665
Slottet enligt Sueciaverket

Erik Karlsson Gyllenstierna
Erik Gyllenstierna Den nuvarande huvudbyggnaden började uppföras kring mitten av 1600-talet av riksrådet Erik Karlsson Gyllenstierna.

Erik föddes 1602 i Tranemo socken i Västergötland som son till assessorn i Svea hovrätt Carl Eriksson Gyllenstierna och hans hustru Anna Ribbing. Erik fick en mycket grundlig utbildning - han studerade bland annat vid universiteten i Uppsala, Leiden i Nederländerna, Helmstedt i Tyskland och Oxford i England.
Åren 1627-1629 tjänstgjorde han som volontär i den franska kungen Ludvig XIII:s livgarde, där han 1628 deltog i belägringen och erövringen av det sista hugenottfästet "La Rochelle".

Målning av Ulrik Thersner, sormlandsmuseum.se - 1824

Väl hemma i Sverige igen blev han 1630 kammarherre hos Gustav II Adolf och deltog i tyska kriget (en del av trettioåriga kriget). Senare sändes han även som legat till utländska hov, exempelvis till Moskva 1634 och 1647.

Gyllenstierna kom att stiga högt på karriärsstegen och blev kammarråd, landshövding, generalguvernör, riksråd, assessor i Svea hovrätt samt 1654 president i Åbo hovrätt. 1651 upphöjdes han i friherrligt stånd med Uleåborg i Österbotten som friherreskap.
Erik var gift med Beata von Yxkull som kanske mer är känd som den beryktade "Pintorpafrun" som lär spöka på Ericsbergs slott, som även det uppfördes av det här paret. Erik Gyllenstierna dog på Nynäs slott i oktober 1657, 54 år gammal.
Nynäs slott
Foto Jssfrk - 2010

1600-talet
Någon gång i mitten av 1600-talet började man alltså uppföra Nynäs slott, men Erik Gyllenstierna själv kan nog aldrig ha sett det stå färdigt eftersom han dog redan 1657. Hans son Conrad Gyllenstierna, som då var nitton år gammal, fortsatte arbetet på byggnaden men dock längre fram i tiden - inte förrän på 1670-talet skall byggverksamheten ha återupptagits. Det var under hans tid på slottet som de storslagna stucktaken kom till, troligen av den italienska stuckatören Carlo Carove.

1700 & 1800-talen
Delvis förändrades såväl interiör som exteriör under senare hälften av 1700-talet efter att David Henrik Hildebrand köpte egendomen 1769.

Fasaden fick sedan i stort sett sitt nuvarande utseende efter ett förslag av arkitekten Johan Fredrik Åbom vid 1800-talets mitt, efter att Sveriges dåvarande finansminister Johan August Gripenstedt 1856 köpte slottet.
Nynäs slott
Foto Yvonne Larsson, flickr - 2015

1900-nutid
Släkten Gripenstedt behöll slottet som privat sommarbostad fram till hösten 1984 då man sålde det komplett med lösöre till Landstinget Sörmland och Nationalmuseum. Större delen av markerna såldes redan 1967 till Landstinget och 1972 blev i stort sett allting klassat som naturreservat.

Nynäs slott öppnade upp för allmänheten 1985. Det välbevarade slottet och de fullt möblerade interiörerna samt det ståtliga stucktaket i paradvåningen visas upp genom guidade rundturer. Ansvaret för samlingarna inne i slottet har Nationalmuseum - som också formellt är ägare till inventarierna.

Foto sormlandsmuseum.se - 1930-talet


Årtal Ägarlängd
1383 Bo Jonsson Grip
Algot Magnusson Sture
1411 Ermegard Bülow (Knut Bosson Grips änka)
Nils Erengislesson (föreg. svärson)
Bo Nilsson (föreg. son)
Nils Bosson Grip (föreg. son)
1522 Marina Nilsdotter Grip (gift Gyllenstierna)
1552 Nils Gyllenstierna
1564 Erik Gyllenstierna
1586 Carl Gyllenstierna
1621 Erik Gyllenstierna af Ulaborg
1657 Conrad Gyllenstierna
1729 Beata Gyllenstierna
1745 Claes Gustaf Rålamb
1769 David Henrik Hildebrand
1796 David Hildebrand
1808 Carl Carlsson Bonde (föreg. systerson)
1812 Carl Göran Bonde (föreg. far, genom byte)
1840 Sofia Ulrika Bonde
1856 Johan August Gripenstedt (föreg. svärson)
1887 Carl Gustaf Gripenstedt
1910 Johan Gripenstedt
1918 Ebba Ankarcrona (föreg. änka)
1927 Alfred Gripenstedt
1969 Familjen Gripenstedt
1984 Landstinget Sörmland och Nationalmuseum

Kartinfo för Nynäs slott
Koordinater: 58°48'28.4"N 17°21'59.1"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Nynäs slott, Tystberga
Telefon: 0155-26 15 05
E-post: nynasslott@nynasslott.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Svenska män och kvinnor – Bonniers förlag 1955
Slott och herresäten i Sverige – Södermanland (II)

Hemsida:
» Nynasslott.se

Övrigt:
Pontus Carlweitz - museiintendent, Nynäs

Inskrivet 2010-05-10 | Uppdaterat 2018-09-30