Åbo slott Finland

Plats: Åbo, Finland
Grundat: 1280-talet
Ny/Ombyggt: 1530-talet av Gustav Vasa
1562 av Johan III
1946-1961
Koordinater: 60°26'07.4"N 22°13'43.6"E
Åbo slott Egentliga Finland Historia
Åbo slott (Turun linna, Turku Castle) ligger vid Aura ås mynning i Åbo i landskapet "Egentliga Finland".

Lägerkastell
Slottet började uppföras cirka 1280 och var från början endast ett lägerkastell åt den svenska kungens ståthållare och soldater. Undan för undan byggdes kastellet ut och blev så småningom en stor och pampig försvarsborg.

Åbo slott
Åbo slott
Foto Oriol Salvador 2015

Johan III
Johan III
(1537-1592)
Johan III (1537-1592)
På 1530-talet inledde Gustav Vasa en omfattande ombyggnad av slottet, då han byggde om den gamla medeltida försvarsborgen till ett modernt renässansslott.

År 1556 utnämnde Gustav Vasa sin son Johan (18) till hertig av Finland. Johan fick Åbo slott, där han både bodde och skötte sina förvaltningsarbeten. På slottet bodde han med sin frilla, Karin Hansdotter som han på fyra år fick fyra barn med.

Ombyggnader
Även Johan utförde stora ombyggnader av slottet. Under hans tid inreddes kungssalen och drottningssalen och det renässanshov han införde på slottet sägs ha blivit startskottet för renässansperioden i Finland. Borgen hade vid den här tiden drygt 600 invånare och var som en eget litet samhälle med alla de sociala grupperingarna som hörde till tiden. Det fanns klara gränser mellan de olika grupperna och var och en visste var de hörde hemma.

Åbo slott
Foto Erick Opena 2018
Åbo slott
Foto Helen Simonsson 2014

Katarina Jagellonica
Renässanshov
Julen 1562 kom Johan (24) tillbaka från Polen med sin nyblivna hustru, Katarina Jagellonica (35). Slottets rum inreddes i renässansstil med dyrbara konstföremål och vävnader som Katarina tagit med från Polen. I furstehovet ingick nu både utländska och svenska adelsmän och i hovhållningen fanns nu allt som skulle finnas i ett hov som gyckelmakare, dvärgar, duktiga kockar och ett musikkapell. Katarina förde också med sig nya traditioner och seder till Finland, bland annat införde hon bruket att använda gaffel, mattor samt gardiner.

Katarinas tid på Åbo slott blev emellertid inte långvarig - redan ett halvår efter att hon kommit dit belägrades slottet av hennes svåger, Erik XIV, som blivit kung efter Gustav Vasa 1560. Johans giftermål med polska Katarina hade orsakat en öppen brytning mellan bröderna och då Johan vägrade avstå från de livländska slott han fått vid giftermålet dömdes han av ständerna i Stockholm som skyldig för landsförräderi. Hovet försvann från slottet och på hösten 1563 fick Johan och Katarina lämna slottet som fångar.

Åbo slott
Foto Henri Sivonen 2008
Åbo slott
Foto Erick Opena 2018

Erik XIV
Erik XIV
(1533-1577)
Erik XIV (1533-1577)
Sju år senare var allt omvänt, nu var det Johan (33) som var kung och Erik (37) som var fånge. Från juli 1570 till augusti 1571 satt han och hans hustru Karin Månsdotter (20), som fånge på Åbo slott. Med sig hade de även barnen Sigrid (4), Gustav (2) och Henrik (6 mån).

Familjen satt fångna på Åbo slott i drygt ett år varefter de flyttades till Kastelholms slott och efter tre månader vidare till Gripsholms slott där de hölls fångna hösten 1571 till sommaren 1573. Därefter hölls de på Västerås slott där de skilde på Erik och Karin (samt barnen) som fick åka tillbaka till Åbo slott igen. Erik satt kvar på Västerås slott fram till hösten 1574 då han fördes över till Örbyhus slott, där han dog tre år senare.

Karin och barnen Sigrid och Gustav fick bo på Åbo slott så länge Erik var i livet, det vill säga fram till 1577. Två år tidigare hade man även tagit sonen Gustav (7) från henne och sänt honom till släktingar i Polen. Det var Johans sätt att försäkra sig om att Gustav inte i framtiden skulle kräva den svenska tronen. Efter Eriks död skänkte Johan III Liuksiala kungsgård (nära Tammerfors) till Karin Månsdotter, där hon sedan kom att bo till sin egen död, 35 år senare.

Åbo slott
Foto Oriol Salvador 2015
Åbo slott

Julius Gyllenhielm (1559-1581)
På våren 1580 blev Julius Gyllenhielm ståthållare på Åbo slott. Julius var Johan III:s utomäktenskapliga son med Karin Hansdotter och som 1577 adlats med namnet Gyllenhielm. Ungefär samtidigt flyttade även Lars Henriksson (Hordeel) in som fogde på slottet. Sistnämnda var gift med Julius mamma Karin som alltså åter fick flytta in på slottet.

Även Johans och Karins döttrar, Sofia (som 24 år gammal gifte sig med 60-åriga Pontus De la Gardie), och Lucretia kom till Finland och bodde på Åbo slott. Alla barnen som Johan III hade med sin älskarinna bodde med andra ord på Åbo slott, inklusive älskarinnan själv. Deras tid där blev dock kort, Julius dog redan 1581 (22 år gammal), Sofia 1583 (27 år gammal) och Lucretia 1585 (25 år gammal), de blev med andra ord inte särskilt gamla någon av dem.

Per Brahe
Per Brahe
(1602-1680)
Per Brahe (1602-1680)
1637 utnämndes Per Brahe (35) till generalguvernör i Finland. Brahe, och hans hustru Kristina Katarina Stenbock, bodde i förborgens östra länga. Under deras tid vid slottet blev det ett centrum för det dåtida umgängeslivet.

Brahe grundade Finlands första universitet, Kungliga Akademien (1640) och anlade flera städer, moderniserade landsvägarna och administrerade postverket. Brahes hustru Kristina Katarina var populär bland befolkningen och när hon dog på Åbo slott 1650 utlystes landssorg i Finland.

Fram till 1698 var slottet säte för landshövdingen och länsstyrelsen. Efter två eldsvådor, som inträffade 1703 och 1711, restaurerades det inte utan fick tjäna som kronomagasin och länsfängelse fram till 1890, då rummen delvis restaurerades. Sedan 1881 finns Åbo stads historiska museum på slottet.

Åbo slott
Foto Sam Kelly 2009
Åbo slott
Foto Erick Opena 2018

Andra världskriget
Under andra världskriget förstörde bomber vissa delar av slottet och efter krigsslutet inleddes därför restaureringsarbeten som pågick fram till 1961. Större delen av slottet har återställts i sitt ursprungliga skick.

filmikon Inspelningsplats för:
» The Girl King (2015)
» Miljondollarhjärnan (1967)

Kartinfo för Åbo slott
Koordinater: 60°26'07.4"N 22°13'43.6"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Finlands medeltida borgar (C.J. Gardberg, P.O. Welin)

Hemsida:
» Åbo slott

Inskrivet 2008-02-26 | Uppdaterat 2021-07-12