Maltesholm Sverige

Plats: 18 kilometer sydväst om Kristianstad, Skåne
Grundat: 1635-1638 av Anne Ramel och Malte Juul
Ny/Ombyggt: 1780-talet av Hans Ramel
Arkitektur:Renässans/1700-tals-klassicistisk
Koordinater: 55°54'07.5"N 13°58'51.0"E
Maltesholm Skåne Historia
Maltesholms slott ligger cirka 18 kilometer sydväst om Kristianstad i Östra Sönnarslövs socken i Skåne.

1500-talet
När Henrik Brahe som var ägaren till Vittskövle slott gick bort 1587 avdelades Östra Sönnarslövs by från Vittskövle och tillföll Henriks dotter Elsa Brahe. I byn fanns då inget annat än några bondgårdar.

Maltesholms slott
Maltesholm från Söder
Maltesholms slott
Teckning Anders Sigfrid Rålamb, c:a 1780

1600-talet
Elsa gifte sig så småningom med Henrik Ramel till Bäckaskog och deras dotter Anne Ramel (14) ärvde 1620 den lilla byn.

Femton år senare började Anne Ramel tillsammans med sin man Malte Juul att uppföra ett trelängat renässansslott med vallgravar. Slottet uppfördes mellan åren 1635-1638 och uppkallades efter byggherren själv. Det ursprungliga slottet låg på samma plats som det nuvarande, men stora förändringar har skett efter en större ombyggnad på 1780-talet. 1649, året efter att Anne Ramel blivit änka, köpte hon även Wanås slott.

Maltesholms slott
Foto Jane Lindbladh
Maltesholms slott
Foto Jane Lindbladh

Hans Ramel
Hans Ramel
(1724-1799)

Hans Ramel (1724-1799)
1765 blev Hans Ramel (41) som brukade kallas för Bygge-Hans, ägare till Maltesholm. Hans ägde flera gårdar, bland annat Övedskloster, Viderup, Sireköpinge, Löberöd och Tullesbo, och med den stora förmögenhet som hans far Malte Ramel (Rike Malte) lämnat efter sig genomförde Hans stora ombyggnader på sina slott. Därav tillnamnet Bygge-Hans samt även 'alla tiders störste skånske byggherre'.

Förutom att bygga om åtminstone huvudbyggnaderna på de flesta av sina slott anlade Hans Ramel även alléer, vägar, trädgårdar och uppförde tingshus och kyrkor. Jordbruket utvecklade han genom utdikningar och nyodlingar så att avkastningen ökade med flera hundra procent. För detta arbete belönades han 1762 med överstes rang och 1770 upphöjde Adolf Fredrik honom i friherrligt stånd.

Ombyggnad
På 1780-talet lät Hans Ramel bygga om Maltesholm så att det fick det utseende som det har idag - han förvandlade renässansslottet till ett rokokoslott. Han anlade också en storslagen trädgård med spegeldamm på norra sidan av slottet och ett orangeri (1781), där han skall ha drivit upp ananas. Och enligt sägnen skall landets första bananer ha mognat på Maltesholm redan 1780!

1800-talet
Hans Ramel gick bort 1799 och Maltesholm ärvdes av hans två döttrar men inlöstes år 1800 av den ena dotterns man, greve Axel Gabriel De la Gardie, som vid denna tidpunkt var major vid Kronobergs regemente och som senare blev landshövding i Kristianstads län.

Maltesholm ägdes under resten av seklet av släkten De la Gardie - 1839 övertog Pontus Henrik De la Gardie och därefter följde hans son, Magnus Gabriel De la Gardie osv…

1900-nutid
Slottet ägs idag av familjen Palmstierna och är inte tillgängligt för allmänheten men man får vandra runt i parken som är öppen från slutet av april till mitten av oktober - bara man inte kommer för nära själva huset.

Kartinfo för Maltesholm
Koordinater: 55°54'07.5"N 13°58'51.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Höge väg 240-1, Tollarp
Telefon: 070-72 687 78
E-post: caroline@maltesholm.se
Web: Hemsida (parken)

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Stora boken om skånska slott och herrgårdar (Ambrius)

Hemsida:
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

Inskrivet 2008-03-09 | Uppdaterat 2021-05-21